CONSTRUCCIONS D'OBRA CIVIL,
DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENTS

Referents en construcció a la provincia de Barcelona des de 2015

OBRES DE REFERÈNCIA

Circuit de Barcelona

Contracte de les obres relatives als requeriments de pista im-fia 2020 al circuit de Barcelona – Catalunya consistents en la modificació d’escapatòries.

Pressupost: 124.800,00 €
Autopistes

Rehabilitació del ferm en diverses zones de l’autopista C-32 nord (INVICAT) i sud (AUCAT).

Pressupost: 1.126.702,21 €
Diputació de Barcelona

Obres per a l’execució d’un itinerari de vianants i ciclistes a les carreteres BV-1221 (1+580 al 2+185) i BV-1275 (0+000 al 0+485) TM de Terrassa.

Pressupost: 140.638,57 €
Ajuntament de Cerdanyola

Projecte d’obres de substitució del clavegueram i reurbanització del carrer Santa Marcel·lina fase 1 TM Cerdanyola del Vallès.

Pressupost: 709.800,00 €
Diputació de Barcelona

Rotonda a la intersecció entre la carretera B-112 i el Passeig de Llonganies, TM Collbató (exp. 2017/6471).

Pressupost: 420.426,56 €
Renfe

Obres d’adequació de l’aparcament de l’estació de Palautordera (Rodalies de Catalunya).

Pressupost: 857.220,21 €

CONTACTE